Автомобилни компоненти

Иновации в автомобилното производство

Автомобилната промишленост е един от водещите производствени отрасли в световен мащаб. Постоянното внедряване на нови и по-високи технологии изисква изработката на все по-разнообразни метални компоненти. В този смисъл влаганите детайли изискват при изработката си все по-съвременни и съвършенни производствени процеси. Такъв е 2D/3D лазерния разкрой на тръби и профили.

Автомобилни компоненти

виж всички (6)