Механични транспортьори

Автоматизация на производствените процеси

В индустрията все повече се налагат автоматизирани процеси. Сложните поточни линии изискват изключителна прецизност при изпълнение на тръбните конструкции на конвеерите. Уникалните по рода си изпълнения изискват сериозни инженерни познания и умения. Гъвкавият софтуер управляващ процеса на тръбното рязане, опростява разкроя и последващо асемблиране на поточните линии.